MSGR. Peter Bui's Cài đặt Mass & Tiệc chiêu đãi - ngày 5 tháng 3 năm 2017